Close
Type at least 1 character to search
Back to top

ПРОЕКТИРАНЕ НА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ НА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

„Сигма инвест„ ЕООД изработва технически проекти за изграждане на газови инсталации на промишлени и обществено-административни потребители. Обектите могат да бъдат захранени както от платформи с вместимост около 2500куб.м природен газ / трейлери с вместимост около 5000 куб.м или бутилкова батерия -250куб.м/ или от градската газопреносна мрежа.„Сигма инвест„ ЕООД разполага с високо квалифицирани проектанти с пълна проектантска правоспособност, работещи основно в сферата газовите инсталации.

Изграждане на газови инсталации

УСЛУГИ

Доставка на компресиран природен газ
Изграждане на газови инсталации
Абонаментно обслужване
Оборудване под наем
Проектиране на газови инсталации
Проектиране и изграждане на газови инсталации , доставка на газ, компресиран природен газ. Проектиране и изграждане на газови инсталации , доставка на газ, компресиран природен газ.

Регулатори за газ

„СИГМА ИНВЕСТ“ ЕООД

Компресиран природен газ Доставка на метан

Доставка на метан

„СИГМА ИНВЕСТ“ ЕООД

Инсталации с пропан-бутан и изпарители Газорегулаторни табла

Проектиране и изграждане на газови инсталации