Close
Type at least 1 character to search
Back to top

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ
АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

„Сигма инвест„ ЕООД притежава удостоверение на основание чл.36, ал.6 от Закона за техническите изисквания към продуктите издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. В тази връзка фирмата сключва договори за абонаментно техническо обслужване на газови инсталации , работещи на природен газ, както и на котелни помещения.

„Сигма инвест„ ЕООД разполага с високо квалифициран инженерен състав работещ от дълги години във фирмата, който ежегодно преминава обучения, както в страната, така и в чужбина.

Фирмата има сключени договори с над 50 обекта за абонаментно техническо обслужване в цялата страна и няколко денонощни аварийни екипа.

УСЛУГИ

Доставка на компресиран природен газ
Изграждане на газови инсталации
Абонаментно обслужване
Оборудване под наем
Проектиране на газови инсталации
Проектиране и изграждане на газови инсталации , доставка на газ, компресиран природен газ. Проектиране и изграждане на газови инсталации , доставка на газ, компресиран природен газ.

Регулатори за газ

„СИГМА ИНВЕСТ“ ЕООД

Доставка на метан

„СИГМА ИНВЕСТ“ ЕООД