Close
Type at least 1 character to search
Back to top

ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЕМ
ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЕМ
  • „Сигма инвест„ ЕООД предоставя като опция на своите клиенти възможност за отдаване на оборудване под наем. Фирмата разполага с:
  1.           Газорегулаторни пунктове за декомпресиране на природен газ 200/15/4 бара, Q=100,300,500,1000,2000 Nm³/h;
  2.           Замерни пунктове включващи замерно устройство за природен газ и коректор по температура и налягане;
  3.           Бутилкови батерии тип „Бъндел„ за компресиран природен газ с вместимост около 250 куб.м.

УСЛУГИ

Доставка на компресиран природен газ
Изграждане на газови инсталации
Абонаментно обслужване
Оборудване под наем
Проектиране на газови инсталации
Проектиране и изграждане на газови инсталации , доставка на газ, компресиран природен газ. Проектиране и изграждане на газови инсталации , доставка на газ, компресиран природен газ.

Регулатори за газ

„СИГМА ИНВЕСТ“ ЕООД

Доставка на метан

„СИГМА ИНВЕСТ“ ЕООД