Close
Type at least 1 character to search
Back to top

РЕГУЛАТОР ALFA 40 BP

Регулатор Alfa 40 BP е регулатор за ниско налягане за метан с Рвх.=0.5-5 bar, Ризх.=0.016-0.120 bar, вход – DN40, изход – DN40, препоръчително с отсекател BLC 30
ALFA 40 BP – Таблица за определяне на дебит
изходно налягане (mbar) входно налягане (bar)
0,2 0,3 0.5 1 1,5 2 3 4 5-8
25 131 170 165 214 184 239 286 371 403 523 484 629 672 873 695 904 695 904
35 128 166 164 213 168 218 276 358 399 518 479 622 672 873 702 913 702 913
50 123 159 164 213 218 283 324 421 405 526 503 653 672 873 712 926 712 926
100 103 133 163 211 217 282 323 419 404 525 502 652 673 874 746 970 746 970
120 93 120 139 180 203 263 317 412 413 536 502 652 673 874 760 988 760 988
дебит метан -Nm3/h

Продуктът се препоръчва в комплект със следните продукти:

Отсекател BLC 30