Close
Type at least 1 character to search
Back to top

РЕГУЛАТОР ALFA 100 AP

Регулатор Alfa 100 AP е регулатор за ниско налягане за метан с max Рвх.=18 bar, Ризх.=0.8-4 bar, вход – DN100, изход – DN100, препоръчително с отсекател за ALFA 100 

ALFA 100 AP – Таблица за определяне на дебит
изходно налягане (bar) входно налягане (bar) 
2 3 4 5 8 10-18
0,80 6049 7863 8291 10778 8482 10414 8482 11026 8482 11026 8482 11026
1 5498 7147 8065 10484 10329 13427 11309 12482 11309 14701 11309 14701
1,50 4307 5599 7573 9844 10081 13105 12361 12482 14137 18378 14137 18378
2   6686 8691 9622 12508 12098 12482 16964 18378 16964 22053
3     7707 10091 10996 12482 18436 23966 22619 29405
4         8614 11198 17741 23063 22478 29405
дебит метан -Nm3/h

 

Продуктът се препоръчва в комплект със следните продукти: