Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Регулатор Alfa 80 MP

Регулатор Alfa 80 MP е регулатор за ниско налягане за метан с Рвх.=0.5-5 bar, Ризх.=0.2-1 bar, вход – DN80, изход – DN80, препоръчително с отсекател за ALFA 80

ALFA 80 MP – Таблица за определяне на дебит
изходно налягане (bar) входно налягане (bar) 
0.3 0.5 1 1.5 2 3 4-8
0,20 726 943 1255 1631 2089 2715 2754 3580 3257 4234 3257 4234 3257 4234
0,30   1066 1385 2017 2622 2717 3532 3344 4347 3528 4587 3528 4587
0,50     1815 2359 2612 3395 3284 4269 4071 5292 4071 5292
0,70     1493 1940 2457 3194 3193 4150 4467 5807 4614 5998
1       2092 2719 2985 3880 4378 5691 5428 7057
дебит метан -Nm3/h

ОТСЕКАТЕЛ BLC 80